Boerderij Educatie

Met je klas naar de boerderij?????

Via speelse boerderijlessen op ons bedrijf maken de kinderen kennis met het boerenleven. Met behulp van een educatief programma wordt het boerderijbezoek voorbereid en verwerkt in de klas.
Alle lessen bestaan uit een aantal lessen in de klas met behulp van werkbladen en een docenten handleiding, die gecombineerd worden met een bezoek aan de boerderij.

Kosten/Aanmelden

www.boerderijindekijker.nl of www.nmegids.nl/boerderijindekijker
Dankzij sponsors en subsidie zijn de lessen aantrekkelijk geprijsd. op de website staan de actuele prijzen.

kijk hier voor de beschikbare data: Educatieboerderijen | Boerderijeducatie van Boerderij in de Kijker